Genel Başkan Sunumu

 

TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ GENEL BAŞKANLIĞI 

AİT OLDUĞU KURUM: Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 

DERNEĞİN ADRESİ : Kültür Mah. Cemre Sk. No.12.Kat.3.Kolej/ANKARA 
 

KAPSADIĞI DEVRE : Kuruluş ve bu günkü durum. A. KURULUŞ ve BUGÜNÜ Birinci Dünya savaşı sonunda savaş bölgelerinden ( Çanakkale ve diğer cepheler ) İstanbul’a gelip ihtiyaçlarını karşılayamayan ve memleketlerine gidemeyen yaralı harp malullerinin memleketlerine gönderilmelerin sağlanması, eksik uzuvlarının yerine protezlerinin taktırılması ( tahtadan yapılma ) giydirilmelerinin ve harçlıklarının sağlanması amacıyla 1915 yılının son aylarından Harbiye Nazırı Enver Paşanın talimatıyla İstanbul Merkez Kumandanı Miralay Cevdet Bey ve onbir arkadaşı tarafından “Malulini Guzata Muavenet Heyeti” adı altında bir heyet olarak teşekkül ettirilmiştir. Bu heyete öncelikle yaralı harp malullerinin iaşe ve ibatesini sağlamak amacıyla parasal yardım toplama işine girmiş ve İstanbul’da tellal dolaştırılacak evlerde ihtiyaç fazlası malların ve ev yapımı işlerin malullerle yardım için getirilmesini ve bu malların Çakmakçılar Yokuşundaki Büyük Handan panayır kurulmak suretiyle satılacağı ilan edilmiştir. Bu şekilde malullere başkanlarının yardım amacıyla başlattıkları çalışmalara daha sonraları malul olanlardan dahil olarak çalışmalar yürütülmüştür. Kurulan Yardım Heyeti gelir temin etmek için ticari faaliyetlerde de bulunmuştur. Bu faaliyetler içerisinde Türk sinemasının gelişmesine ön ayak olmak üzere Müdafaai Milliye Cemiyeti ve Malulini Guzata Heyeti ile birlikte Alman firması ile ortaklık kurularak 1921 yılında Siyah-beyaz film üretme fabrikası kurulmuştur. Aksaray civarında Muavenet pazarı ( bu günün Migros Ordu pazarları vb. ) kurularak gelir teminine gidilmiştir. Ayrıca Devletten Tepebaşı ve Üsküdar’daki tiyatro binalarının işletilmesi alınarak bu tiyatro binalarının kiraya verilmesi ve film fabrikasından elde edilen gelirlerle malullere yardım edilmeye devam edilmiştir. Malullere yardım şeklinin belirlenmesi açısından Eylül 1336 tarihinde Malulini Askeriyeye Muavenet Heyeti Nizamnamesi yürürlüğe girmiş ve yardımlar bu nizam nameye göre yapılmaya başlamıştır. Malul Gazilere yapılan bu yardımlara karşılık Devlet tarafından 19 Teşrisani 1337 tarihli 166,21 Şubat 1340 tarihli 419 sayılı Kanunlar çıkarılarak tütün ve tütün mamullerinden belli bir oranda hisse ayrılmak suretiyle onlara yardım edilmeye başlanmıştır. Gelir elde etme ve yardım yapma devam ederken 30 Mayıs 1929 tarhinde 1485 sayılı Kanunla daha önce Malul Gaziler Heyeti olarak değiştirilen heyet hesapları tavsiye edilip mal varlığı paraya çevrilerek har malullerine dağıtılmıştır başlangıçla heyet olarak kurulan derneğimiz heyetin 1929 yılında tasfiyesinden sonra 1931 de Ordu Malulleri Cemiyeti 1940 da Ordu Malulleri Birliği 1945 de Malul Gaziler Birliği 1959 da Harp Malulü Gaziler Cemiyeti 1661 de de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adıyla faaliyet göstermiştir. Zaman içerisinde derneğimiz dışında birçok malul gazi ve şehit dul ve yetimleri dernekleri kurulmuş ve bir nevi Dernek enflasyonu ortaya çıkmıştır. Aynı amaç uğruna faaliyet gösteren bu derneklerin 18 Haziran 1983 günü ve 18081 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2847 sayılı Kanunla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği adı altında birleşmeleri hüküm altına alınmıştır. Böylelikle dernek 2847 sayılı Kanunla Kurulu bir denek olarak 1984 yılında bu tarihe çalışmalarını sürdürmektedir. B. DERNEĞİN FAALİYETLERİ Denek amacına ulaşmak için demokrasiye, Cumhuriyete Atatürk ilkelerine, inkılâplarına yürekten bağlı, insan hak ve hürriyetlerine saygılı olmak aşağıdaki konularda faaliyet gösterir. Üyelik hak ve niteliğinde olanları demek bünyesinde toplamak, birlik ve beraberlik içerisinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak. Muhtaç üyelere imkân nispetimde yardımcı olmak. Çalışma gücü olanlarda iş arayanlara çocuklarının eğitim öğretimlerine yardımcı olmak. Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek kanun tekliflerini hazırlamak ve takip etmek. Mali imkânlar nispetinde; Bakım ve huzur evleri misafirhane ve lokal gibi tesisler kurmak veya mevcutlardan yararlanmak. Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale getirilmesi için ilgili kuruluşlarla temasta bulunmak. f. Şehidi, Harp ve Vazife malulünü tanıtmak, hatırlarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı Korumak. g. Milli duyguları yükseltecek vatan sevgisini pekiştirecek, görev bilincini kökleştirecek. Konuşma, yayınlar yapmak vb. çalışmalara katılmak. h. Protokol ve merasimlerde derneği temsil etmek. ı. Milli savunma bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumu ile, amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek. i. Yayın organları ( TRT,. Haber ajansları, gazeteler vb.) ile, yakın ilişki kurmak dergi haber bülteni neşretmek, basın toplantıları yapmak. j. Benzer ve sosyal amaçlı dernekler ile gerektiğinde iş birliği yapmak. k. Uluslar arasında beraberlik ve iş birliği faaliyetlerini dernekler kanununa uygun yürütmek. l. Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir sağlayıcı Kanuni Faaliyetlerde bulunmak. m. Kanuna uygun yardımlaşma sandığı kurmak. n. Ölen üyelerin, genel kurmay başkanlığına konu ile ilgili yönetmeliği hükümlerine göre askeri merasimle defini için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmak.

C. DERNEĞİN ÜYELERİ 

Harp Malulü : Kendilerine harp malulü aylığı bağlanmış olanlar. 

Vazife malulü : Kendilerine vazife malulü aylığı bağlanmış olanlar 

Şehit, Dul ve Yetim: Savaşta ve savaşa hazırlık döneminde her türlü düşman silahı tesiriyle. 

Barışta, olağanüstü durumlarda, askeri hareket gerektiren iç tedip ve sınır çatışmalarında görevin sebep ve etkisi sonucu ölen veya yaralanıp tedavi sırasında ölenlerin dul eşleri ile kendilerine yetim aylığı bağlanan çocuklar, anne ve babaları.

D. DERNEK ORGANLARI 

Genel Merkez Genel Kurulu. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu 

Genel Başkan 

Genel Merkez Denetleme Kurulu 

Genel Merkez Disiplin Kurulu 

Şubeler

E. DERNEK TEMSİLİ 

Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder. İta amiridir. 

Bulunmadığı zaman 2. Başkan vekâlet eder. Şubelerde ise Şube Başkanı temsil eder. Dermeğin Ankara (2 Şube), Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul (2 Şube),İzmir, Sakarya, Isparta, Kayseri, Manisa, Antalya, Afyonkarahisar, Kahraman Maraş, Samsun, Gebze, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, Adıyaman, Adana, İslâhiye, Kütahya, Kadirli, Konya, Ordu, Karabük, Giresun, Mersin, Malatya, Bafra, Niğde, Kastamonu, Uşak, Gaziantep illerinde şubesi bulunmaktadır. Elbistan, Niksar, Hakkâri, Bahçe, Muğla, Ağrı/Tutak, Dinar, Siverek, Doğubeyazıt, Uludere, Aksaray, Tufanbeyli, Devli, Gemlik, Sandıklı, Düziçi/Osmaniye, Bergama, Patnos, Nevşehir İl ve İlçesinde Temsilcilikleri bulunmaktadır.

F. GENEL BAŞKAN 

Adı Soyadı :Mustafa IŞIK / Malul Gazi J.Bçvş.

Başkanlığa seçiliş tarihi :06 Mayıs 2018 

En son seçim tarihi :2018 

G. DERNEĞİN ULUSLAR ARASI FAALİYETLERİ 

Dernek Merkezi Paris / FRANSA da bulunan Dünya Eski Muharipler Federasyonunun Kurucu üyesidir. 

Federasyonun yaptığı toplantılara Milli Savunma Bakanlığının müsaadesi üzerine görevlendirilen üye Derneği temsilen katılır. 

ÖZEL ŞEREF GÜNÜ 

Büyük Taarruzun başlangıcı olan 26 Ağustos Derneğin Şeref günüdür. 

Zaferin kazanılması Şehit ve Malul Gazilere borçlu olduğu için her zafer haftasında 26 Ağustos derneğin şeref günü olarak yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanır. 

 
Mustafa IŞIK          
 Malül Gazi J.Bçvş. 
Genel Başkan