KAMUDA ÇALIŞAN GAZİLER MEMUR OLARAK ÇALIŞACAK.

Admin 05 Aralık 2017 Dernek Haber 1289 -A+
TBMM’de kabul edilen torba yasa tasarısında Kamuda Çalışan Ordu Vazife Malulü ve Malul Gaziler Memurluğa geçecek.
Resmi büyütmek için üzerini tıklayın...

KAMUDA ÇALIŞAN GAZİLER MEMUR OLARAK ÇALIŞACAK.

TBMM’de kabul edilen torba yasa tasarısında Kamuda Çalışan Ordu Vazife Malulü ve Malul Gaziler Memurluğa geçecek.

5 Aralık 2017 Salı günü yayımlanan 30261 sayılı Resmi Gazetede Bazı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kamuda çalışan gazilerin memuriyete geçmeleri sağlanmış oldu. Kanunun çıkması ile birlikte birtakım eleştiriler ve sitemler bizlere gelmekte. Bu kanunun çıkartılmasındaki amaç Gazilerin vücutlarındaki eksiklikler göz önünde bulundurulmadan hizmetli kadrosunda bedenen çalıştırılmasıydı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kumartaşlı “Bazı şehit yakınlarımız Adaletsizlik oldu neden bizlere yok memuriyet diye sitem etmektedirler. Gaziler Sosyal Güvenlik Kurumundan Hak alan gerçek hak sahipleridir. Şehit kardeşlerimiz Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık almadıklarından hak sahibi olarak sayılmamaktadır. Öbür taraftan Şehit kardeşlerimizin tüm vücut organları yerinde ve sağlıklı kişilerdir. Gazilerimizin her birinin muhakkak bir vücut eksikliği bulunmaktadır ve çalıştıkları yerlerde ayakta kaldıkları gibi bazen gazilik onurunu rencide edici işler verilmekteydi.(Tuvalet Temizliği gibi) Dolayısıyla bu kanunun çıkması çok yerinde ve isabetli oldu”Dedi.

Yürürlüğe Giren Kanun Metni Aşağıdaki Gibidir.

 

5 Aralık 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30261   KANUN

BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7061                                                                                                

Kabul Tarihi: 28/11/2017

MADDE 51- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine “ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi,” ibaresi eklenmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile kırk beş yaşını bitirmiş olanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı fıkranın ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üçüncü fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 15/8/2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanların kendilerinin istihdam hakkından yararlanmaları ve ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır.”

MADDE 52- 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18- Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandırılanlardan bizzat istihdam hakkından yararlanarak bu maddenin yayımı tarihinden önce hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara atanan ve halen bu unvanda görev yapanların bu maddenin yayımını takip eden ayın 14’ü itibarıyla kadro ve pozisyon unvanları başka bir işleme gerek kalmaksızın memur olarak değiştirilmiş sayılır.”

Whatsapp'ta Paylaş

Yorumlar